PRIVATUMO POLITIKA

Paskutinį kartą atnaujinta: 2019 rugpjūčio 5 d.

BS-WE.COM Privatumo politika skirta informuoti Jus apie mūsų politiką, susijusią su asmens duomenų rinkimu, naudojimu ir atskleidimu, kai naudojatės mūsų svetaine. Tuo siekiame užtikrinti skaidrų informacijos apie Jus rinkimą ir naudojimą. Ši politika taikoma, kai asmuo naudojasi Bendrovės sukurtais programiniais produktais ir (ar) paslaugomis, taip pat kai lankosi mūsų interneto svetainėje. BS-WE.COM naudoja jūsų asmeninę informaciją, tik paslaugų teikimo ir tobulinimo tikslais ir užtikriname, kad nenaudosime ir nesidalinsime jūsų informacija su niekuo, išskyrus tuos atvejus, kurie nurodyti šioje Privatumo politikoje.

Naudodamiesi mūsų svetaine ir paslaugomis sutinkate su šia Privatumo politika.

SĄVOKOS

Asmens duomenys: bet kuri informacija susijusi su fiziniu asmeniu, kurią jis pateikia pats arba kurią gauname iš kitų šaltinių, ir kuri leidžia tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti jo tapatybę (pvz., vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktinė informacija, jų vykdymo istorija ir kt.).

Duomenų subjektas: bet kuris fizinis asmuo – klientas, jo atstovas, darbuotojas, partneris, lankytojas, kurio asmens duomenis mes gauname ir toliau naudojame.

Klientas: bet koks asmuo, kuris užsako, perka ar naudojasi mūsų sukurtais produktais ar paslaugomis.

Nuasmeninti duomenys: informacija, kuri nebėra susijusi su fiziniu asmeniu, nes iš asmens duomenų rinkinio buvo pašalinti visi elementai, leidžiantys nustatyti asmens tapatybę.

Srauto duomenys: duomenys, tvarkomi siekiant perduoti informaciją elektroninių ryšių tinkle (pvz., nuotolinis ryšys, skirtas klientų konsultavimui).

BS-WE.COM – tai interneto svetainė, sukurta siekiant teikti paslaugas klientams. Mūsų kontaktiniai duomenys skelbiami www.bs-web.com kontaktų skiltyje.

Kitos Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Bendrąjame duomenų apsaugos reglamente ir kituose teisės aktuose.

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR NAUDOJIMAS

Naudodamiesi mūsų svetaine ir paslaugomis, galime būti paprašyti pateikti mums tam tikrus asmeninius duomenis, kurie gali būti naudojami kontaktavimui su jumis, paslaugos teikimui ar duomenų analizei.
Mes renkame ir naudojame Jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikiate Jūs pats, arba kuriuos gauname iš naršyklės. Mes renkame bei toliau tvarkome Jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais.
Mes gauname Jūsų asmeninius duomenis Jums užpildžius ontaktų formą, kurioje prašoma nurodyti:

 • Vardą
 • Elektroninio pašto adresą
 • Telefono numerį

Jūs neprivalote pateikti jokių asmens duomenų, tačiau jei nuspręsite to nedaryti, gali būti, kad mes
negalėsime Jums suteikti paslaugų.

Taip pat BS-WE.COM renka informaciją, kurią jūsų naršyklė siunčia kiekvieną kartą, kai apsilankote mūsų interneto svetainėje. Šie duomenys tai jūsų kompiuterio interneto protokolo (“IP”) adresas, naršyklės tipas, naršyklės versija, lankomi puslapiai, apsilankymo laikas ir data, laikas, praleistas tiems puslapiams ir kita statistika.

Svarbu: Jeigu jūs pateikiate mums kitų su Jumis susijusių asmenų duomenis, turėtumėte gauti šių asmenų sutikimą ir supažindinti juos su šia Politika.

ASMENS DUOMENŲ RINKIMO TIKSLAI

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais:

1. Paslaugų teikimo sutarčių sudarymas ir vykdymas bei paslaugų teikimo užtikrinimas. Mes tvarkome asmens duomenis, kurie būtini siekiant užtikrinti tinkamai teikti paslaugas mūsų klientams – siekiant tinkamai nustatyti asmens tapatybę, priimti bei vykdyti užsakymus, vykdyti klientų aptarnavimą, išrašyti sąskaitas už paslaugas.

2. Tiesioginė rinkodara. BS-WE.COM gali panaudoti Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Vartotojai turi žinoti, kad jei jų asmeniniai duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, jie bet kuriuo metu gali nesutikti su tokiu apdorojimu be jokio pateisinimo.

3.Kontaktavimui. Šiuo tikslu BS-WE.COM siekia atsakyti į Jūsų klausimus ir užsakymus dėl paslaugų teikimo, taip pat gauti Jūsų pastabas, siųsti svarbius pranešimus, pavyzdžiui, dėl šios Privatumo politikos ar kitų dokumentų pasikeitimu.

4. Kiti tikslai. BS-WE.COM gali tvarkyti asmens duomenis ir kitu tikslu, jei tam esame gavę duomenų subjekto sutikimą arba duomenis turime teisę tvarkyti teisėto intereso pagrindu. Mes taip pat tvarkome asmens duomenis, siekdami tinkamai vykdyti mums teisės aktuose nustatytas prievoles, susijusias su pvz., apskaita, duomenų teikimu kompetentingoms institucijoms, kai to reikalauja teisės aktai.
Visais aukščiau paminėtais atv

ejais Bendrovė tvarko asmens ir (ar) srauto duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į duomenų subjekto privatumo apsaugą.
BS-WE.COM užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nustatytus prieš renkant asmens duomenis, kad jie būtų tvarkomi tik griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

SAUGOJIMO LAIKAS

Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau, negu to reikia dėl tikslų, kuriais jie buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį numato teisės aktai.

SLAPUKŲ POLITIKA

BS-WE.COM renka “slapukus”. Slapukai yra failai su nedideliu duomenų kiekiu, kurie gali apimti unikalų anoniminį identifikatorių.
Slapukai siunčiami į Jūsų naršyklę iš svetainės ir saugomi jūsų kompiuterio kietajame diske. Jie leidžia interneto svetainėms atpažinti naudotojo įrenginį ir padeda prisiminti informaciją apie Jūsų parinktis (pvz., Jūsų pasirinktą kalbą), kad Jums nereikėtų pakartotinai pasirinkti nuostatų kaskart naršant svetainėje iš tam tikro įrenginio
Galite nurodyti savo naršyklę atsisakyti visų slapukų arba nurodyti, kada slapukas siunčiamas. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija apie slapukus pateikta AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.
Informacija apie svetainėje naudojamus slapukus ir jų paskirtį pateikiama lentelėje.

Google Analytics (analytics.js)
Slapuko
pavadinimas
Funkcija Galiojimo
terminas
Naudojami duomenys
_ga Naudojama atskirti svetainės
lankytojus.
2 metai Kliento ID
_gid Naudojama atskirti svetainės
lankytojus
24 valandos Atsitiktinai sugeneruotas ID
_gat Naudojamas išsiunčiamų užklausų
kiekio ribojimui.
1 minutė

VAIKŲ PRIVATUMAS

BS-WE.COM paslaugoje nėra skirtos asmenųims, jaunesniems nei 18 metų (“Vaikai”), todėl nerenkame asmeniškai identifikuojamos informacijos iš vaikų iki 18 metų. Jei esate tėvas arba globėjas ir jūs žinote, kad jūsų vaikas pateikė mums asmeninę informaciją, susisiekite su mumis.
Jei sužinosime, kad vaikas iki 18 metų pateikia mums asmeninę informaciją, mes nedelsdami ištrinsime tokią informaciją iš mūsų serverių.

ŠIOS PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

BS-WE.COM gali atnaujinti privatumo politiką. Mes informuosime jus apie visus pakeitimus paskelbdami naują šio puslapio privatumo politiką. Patariama periodiškai peržiūrėti šią Privatumo politiką dėl bet kokių pakeitimų.

KILUS KLAUSIMAMS AR NEAIŠKUMAMS SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei turite klausimų apie šią privatumo politiką, susisiekite su mumis el.paštu info@bs-web.com

PRIVACY POLICY

Last updated: 06 08 2019

BS-WE.COM (“us”, “we”, or “our”) operates the bs-web.com website (the “Service”).

This page informs you of our policies regarding the collection, use and disclosure of Personal Information when you use our Service.

We will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.

We use your Personal Information for providing and improving the Service. By using the Service, you agree to the collection and use of information in accordance with this policy. Unless otherwise defined in this Privacy Policy, terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, accessible at BS-WE.COM

Information Collection And Use

While using our Service, we may ask you to provide us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify you. Personally identifiable information (“Personal Information”) may include, but is not limited to:

 • Name
 • Email address
 • Phone mumber

Log Data

We collect information that your browser sends whenever you visit our Service (“Log Data”). This Log Data may include information such as your computer’s Internet Protocol (“IP”) address, browser type, browser version, the pages of our Service that you visit, the time and date of your visit, the time spent on those pages and other statistics.

Methods of processing

The Owner takes appropriate security measures to prevent unauthorized access, disclosure, modification, or unauthorized destruction of the Data.
The Data processing is carried out using computers and/or IT enabled tools, following organizational procedures and modes strictly related to the purposes indicated. In addition to the Owner, in some cases, the Data may be accessible to certain types of persons in charge, involved with the operation of this Application (administration, sales, marketing, legal, system administration) or external parties (such as third-party technical service providers, mail carriers, hosting providers, IT companies, communications agencies) appointed, if necessary, as Data Processors by the Owner. The updated list of these parties may be requested from the Owner at any time.

Legal basis of processing

The Owner may process Personal Data relating to Users if one of the following applies:

 • Users have given their consent for one or more specific purposes. Note: Under some legislations the Owner may be allowed to process Personal Data until the User objects to such processing (“opt-out”), without having to rely on consent or any other of the following legal bases. This, however, does not apply, whenever the processing of Personal Data is subject to European data protection law;
 • provision of Data is necessary for the performance of an agreement with the User and/or for any pre-contractual obligations thereof;
 • processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the Owner is subject;
 • processing is related to a task that is carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the Owner;
 • processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the Owner or by a third party.

In any case, the Owner will gladly help to clarify the specific legal basis that applies to the processing, and in particular whether the provision of Personal Data is a statutory or contractual requirement, or a requirement necessary to enter into a contract.

Place

The Data is processed at the Owner’s operating offices and in any other places where the parties involved in the processing are located.

Depending on the User’s location, data transfers may involve transferring the User’s Data to a country other than their own. To find out more about the place of processing of such transferred Data, Users can check the section containing details about the processing of Personal Data.

Users are also entitled to learn about the legal basis of Data transfers to a country outside the European Union or to any international organization governed by public international law or set up by two or more countries, such as the UN, and about the security measures taken by the Owner to safeguard their Data.

If any such transfer takes place, Users can find out more by checking the relevant sections of this document or inquire with the Owner using the information provided in the contact section.

Retention time

Personal Data shall be processed and stored for as long as required by the purpose they have been collected for.

Therefore:

 • Personal Data collected for purposes related to the performance of a contract between the Owner and the User shall be retained until such contract has been fully performed.
 • Personal Data collected for the purposes of the Owner’s legitimate interests shall be retained as long as needed to fulfill such purposes. Users may find specific information regarding the legitimate interests pursued by the Owner within the relevant sections of this document or by contacting the Owner.

The Owner may be allowed to retain Personal Data for a longer period whenever the User has given consent to such processing, as long as such consent is not withdrawn. Furthermore, the Owner may be obliged to retain Personal Data for a longer period whenever required to do so for the performance of a legal obligation or upon order of an authority.

Once the retention period expires, Personal Data shall be deleted. Therefore, the right to access, the right to erasure, the right to rectification and the right to data portability cannot be enforced after expiration of the retention period.

The purposes of processing

The Data concerning the User is collected to allow the Owner to provide its Services, as well as for the following purposes: Analytics and Contacting the User.

Users can find further detailed information about such purposes of processing and about the specific Personal Data used for each purpose in the respective sections of this document.

Detailed information on the processing of Personal Data

Personal Data is collected for the following purposes and using the following services

 • Analytic
 • Contacting the User

The rights of Users

Users may exercise certain rights regarding their Data processed by the Owner.

In particular, Users have the right to do the following:

 • Withdraw their consent at any time. Users have the right to withdraw consent where they have previously given their consent to the processing of their Personal Data.
 • Object to processing of their Data. Users have the right to object to the processing of their Data if the processing is carried out on a legal basis other than consent. Further details are provided in the dedicated section below.
 • Access their Data. Users have the right to learn if Data is being processed by the Owner, obtain disclosure regarding certain aspects of the processing and obtain a copy of the Data undergoing processing.
 • Verify and seek rectification. Users have the right to verify the accuracy of their Data and ask for it to be updated or corrected.
 • Restrict the processing of their Data. Users have the right, under certain circumstances, to restrict the processing of their Data. In this case, the Owner will not process their Data for any purpose other than storing it.
 • Have their Personal Data deleted or otherwise removed. Users have the right, under certain circumstances, to obtain the erasure of their Data from the Owner.
 • Receive their Data and have it transferred to another controller. Users have the right to receive their Data in a structured, commonly used and machine readable format and, if technically feasible, to have it transmitted to another controller without any hindrance. This provision is applicable provided that the Data is processed by automated means and that the processing is based on the User’s consent, on a contract which the User is part of or on pre-contractual obligations thereof.
 • Lodge a complaint. Users have the right to bring a claim before their competent data protection authority.

Details about the right to object to processing

Where Personal Data is processed for a public interest, in the exercise of an official authority vested in the Owner or for the purposes of the legitimate interests pursued by the Owner, Users may object to such processing by providing a ground related to their particular situation to justify the objection.

Users must know that, however, should their Personal Data be processed for direct marketing purposes, they can object to that processing at any time without providing any justification. To learn, whether the Owner is processing Personal Data for direct marketing purposes, Users may refer to the relevant sections of this document.

How to exercise these rights

Any requests to exercise User rights can be directed to the Owner through the contact details provided in this document. These requests can be exercised free of charge and will be addressed by the Owner as early as possible and always within one month.

Cookies

Cookies are files with small amount of data, which may include an anonymous unique identifier. Cookies are sent to your browser from a web site and stored on your computer’s hard drive.

Any use of Cookies – or of other tracking tools – by this Application or by the owners of third-party services used by this Application serves the purpose of providing the Service required by the User, in addition to any other purposes described in the present document and in the Cookie Policy, if available.

We use “cookies” to collect information. You can instruct your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, if you do not accept cookies, you may not be able to use some portions of our Service.

Service Providers

We may employ third party companies and individuals to facilitate our Service, to provide the Service on our behalf, to perform Service-related services or to assist us in analyzing how our Service is used.

These third parties have access to your Personal Information only to perform these tasks on our behalf and are obligated not to disclose or use it for any other purpose.

Security

The security of your Personal Information is important to us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While we strive to use commercially acceptable means to protect your Personal Information, we cannot guarantee its absolute security.

Links To Other Sites

Our Service may contain links to other sites that are not operated by us. If you click on a third party link, you will be directed to that third party’s site. We strongly advise you to review the Privacy Policy of every site you visit.

We have no control over, and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.

Children’s Privacy

Our Service does not address anyone under the age of 18 (“Children”).

We do not knowingly collect personally identifiable information from children under 18. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with Personal Information, please contact us. If we discover that a child under 18 has provided us with Personal Information, we will delete such information from our servers immediately.

Changes To This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.

Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us.